De vigtigste problemstillinger for kvinde- og ligestillingsspørgsmålet i det kommende århundrede

Af Charlotte Gerhauge, Sissel Lea Nielsen og Eva Leisner, januar 2000

De seneste år har været præget af en generel træthed i forhold til at diskutere køn og ligestilling i Danmark. Mange kvinder har ikke kunnet genkende sig selv i feminismer, der opfatter kvinder som ofre eller gør mænd til norm. Mange mænd har ikke kunnet genkende sig selv i feminismer, der gør mænd til undertrykkere. De nye feminismer ser ligestillingskampe som spørgsmål om at give såvel kvinder som mænd større frihed til at handle og definere sig selv. Køn og ligestilling tænkes i konkrete historiske og kulturbestemte situationer og udpeger ikke ofre og bødler på forhånd. På denne måde får feminisme bredere appel og muliggør en ny og vedvarende kønsdebat, som både kvinder og mænd kan deltage i. Lad os drøfte ligestilling som spørgsmål om lige muligheder for indflydelse, uddannelse, karriere, familieliv osv. uanset køn uden på forhånd at afgøre, om det er mænd eller kvinder, der har et ligestillingsproblem, samt hvem der er skyld i det. Dette må vi netop afgøre i konkrete situationer.

Den første udfordring for det næste århundredes feminister er således at få køn på dagsordenen!

Det er utopisk at forestille sig en verden, hvor mennesker mødes uden fordomme, hvad enten det er i forhold til køn, hudfarve, alder, religion eller seksualitet. Der er dog forskel på, hvor begrænsende fordomme er, og hvor svære de er at nedbryde. En udfordring for det kommende århundrede er at synliggøre køn som en fordom, der strukturerer menneskers opfattelse af hinanden og sig selv. Vi mødes fortsat med bestemte forventninger, alt efter om vi er kvinder eller mænd. Men det er muligt at synliggøre, at der er tale om fordomme - om konstruktioner af køn, samt at køn ikke er ét eller to - køn er mange ting, køn er mangfoldighed.

Den anden udfordring for det næste århundredes feminister er at udvide rammerne for køn!

Når køn konstant er til debat og til forhandling, vil vores samfund forandre sig. Nogle af de afledte effekter af en kønsorden, hvor der ikke er på forhånd definerede rammer for mænds og kvinders udfoldelsesmuligheder, vil være ligeløn, flere valgmuligheder i forhold til arbejde og karriere, flere valgmuligheder i forhold til personlig identitet og seksualitet, mindre vold mod kvinder (og mænd), mere lige ansvar for børn og familie, færre ensomme mænd (og kvinder). Ligestilling er nemlig ikke kun et spørgsmål om kønsbalancer, men også en fortløbende udfordring af rammerne for, hvad kvinder og mænd har mulighed for at gøre.

Lad os med andre ord åbne kønskonstruktionerne og give os selv, hvad enten vi er kvinder eller mænd, plads til at være i al vores forskellighed!Forsiden - Hvem er vi? - Synspunkter - Kalender - Bøger - Film - Links
feministiskforum@feministiskforum.dk