ff-faq
Af Lisa Cassina, Mette Fink-Nielsen og Mette Liv Mertz

feministisk forums bidrag til arrangementet "Rejs jer fra hjørnesofaen!" 8. marts 2002

Taler 1 (Liv):
Velkommen til feministisk forums spørgehjørne!
Det er sådan, at man som feminist - som mange af jer sikkert har bemærket!? - ofte får skudt nogle ting i skoene, man overhovedet ikke kan stå inde for.
...Men det er desværre sjældent, at man får lejlighed til at forklare, hvad det så er, man rent faktisk mener!
Vi inviterer derfor til ff-faq: Frequently asked questions for feminister!
Mange af spørgsmålene er egentlig aldrig blevet stillet.
De er faktisk slet ikke blevet formuleret som spørgsmål!
I stedet har de taget form af anklager, som - meget belejligt for kritikerne - ikke lader sig tilbagevise med en enkelt sætning!
Derfor giver jeg nu ordet til Spørge-Jørgen - bedre kendt som Lisa
- og Oraklet, der til daglig lyder navnet Mette.

Spørge-Jørgen:
I feministisk forum kommer I jo alle sammen fra universitetet! Hvad med kvinden med gulvspanden? Er I ikke bare nogle navlebeskuende, forkælede egotrippere, der udøver narcissistisk sniksnak med veninderne og dyrker jeres Alt-for-Damerne-neuroser?

Oraklet:
Vi har næsten alle sammen haft rengøringsjob eller ufaglært fabriksarbejde på et eller andet tidspunkt!
Og vi har Fand'me også alle sammen prøvet at være på røven økonomisk!
Alligevel er vi ikke arrogante nok til at tro, at vi ved, hvordan det er at være rengøringsperson på fuld tid.
Vi vil gerne høre, hvad servicemedarbejderen i Fakta har at sige!
Vi synes også, at vi slår et slag for hende (eller ham), når vi kæmper mod de kønskonstruktioner, som begrænser os alle sammen.
Men vi vil ikke undskylde den position, vi taler ud fra!

Spørge-Jørgen:
Hvad er dét der socialkonstruktivisme, I altid fabler om?
Skal vi nu alle sammen til at være ens?

Oraklet:
Socialkonstruktivisme betyder egentlig bare, at man ikke tror på, at menneskers skæbne afhænger af deres anatomi!
Vi mener ikke, at kønnet bestemmer, hvad man kan blive god til.
Vi tror for eksempel ikke på, at mænd fødes med bedre orienteringssans, større rationalitet eller sexlyst...
Og omvendt afviser vi, at kvinder har særligt anlæg for omsorg, kommunikation eller hysteri!
Vi vil gerne have mere frihed til alle, men det er netop en frihed til forskellighed!
Hvis mennesker vokser op uden at få tudet ørerne fulde med, hvad de forventes at blive gode til og interessere sig for, tror vi, at verden vil blive langt mere mangfoldig.
I vores vision er mænd og kvinder slet ikke ens...
Men der er heller ikke noget, alle kvinder har til fælles med hinanden, eller alle mænd har til fælles med hinanden.

Spørge-Jørgen:
Hvad så med de kvindelige værdier?

Oraklet:
Hvis man argumenterer ud fra et essentialistisk grundlag - hvis man altså er uenig i alt dét, jeg sagde lige før - kommer man til at fastlåse utrolig mange kvinder (og mænd!) i nogle positioner, de måske slet ikke ønsker.
Vi tror ikke, at der findes værdier, der er specielt kvindelige!
Og det viser sig gang på gang at være en dårlig idé at påstå, at kvinder "fra naturen" er bedre egnede til et eller andet, f.eks. omsorg!
Så er det nemlig pludselig helt i orden, at det altid er moar, der står med lortebleen kl. fire om morgenen - det ligger jo i hendes gener!
Vi kender nok alle mænd og kvinder, der ikke lever op til forestillingerne om, hvad mænd og kvinder kan og vil.
Dét i sig selv er vel et "bevis" for, at evner og interesser ikke er biologisk betingede!?
Hvis vi fortsat hævder det modsatte, er vi med til at få en masse mennesker til at føle sig forkerte.
...Og vi medvirker til, at en masse mennesker aldrig tør prøve kræfter med noget, man traditionelt forbinder med det modsatte køn!
Hvordan kan dét være i nogens interesse?

Spørge-Jørgen:
Hvad har socialkonstruktivisme med politik at gøre?

Oraklet:
For os at se er socialkonstruktivisme en politisk strategi!
Vi vil gerne udvide grænserne for, hvad der betragtes som politisk!
For os handler det ikke kun om folketingsvalg, overenskomster og lovparagraffer:
Der skal naturligvis også kæmpes på dén arena
- det er bare ikke dér, vi lægger vores hovedindsats!
70'er-feministerne havde fat i noget rigtigt med deres parole "Det personlige er politisk!"
...For hvad hjælper det med alverdens barselsorlove til mænd, hvis deres selvopfattelse (og kvindernes opfattelse af dem) forhindrer dem i at tage den?
Eller når forskellige samfundsinstitutioner automatisk lægger op til,
at fædre kan fravælge deres børn - det er en strukturel diskrimination!
Der skal holdningsbearbejdelse til, og det er netop dét, feministisk forum gør meget i;
- dels i samlet flok, som da vi besøgte ungdomsuddannnelser i hele landet og diskuterede køn, seksualitet og ligestilling med eleverne,
- og dels som enkeltpersoner, der lever og ånder og går til fester og taler med mennesker og skriver debatindlæg til aviserne osv. osv.

Spørge-Jørgen:
Hvorfor er I så usolidariske med indvandrerkvinderne?

Oraklet:
Vi synes ikke, at vi er usolidariske!
Faktisk har vi været med til at planlægge flere arrangementer, der handlede om og henvendte sig til kvinder, der ikke er etnisk-danske.
Vi savner meget, at debatten bliver mere nuanceret, end den er nu;
at man ikke nødvendigvis forbinder tørklæder med tvangsægteskaber og omskæring af småpiger, for eksempel!
Det er problematisk at gøre sig til dommer for, hvornår mennesker er undertrykte.
Hvis nogen beder os om hjælp, vil vi altid gøre, hvad vi kan for at hjælpe
...Men hvis nogen udtrykker tilfredshed med deres liv, er vi nødt til at tro på dét!
Der kan være mange grunde til at bære tørklæde.
For nogle er det et symbol på styrke frem for undertrykkelse
- for andre noget helt andet.
Der kan sikkert også være gode argumenter for at indgå i et arrangeret ægteskab, men man bør skelne mellem tvangs- og arrangerede ægteskaber.
feministisk forum er - som alle andre, velsagtens? - imod tvang!
Vi kan bare ikke se, at vi skal være mere imod tvang end andre, og sige det oftere end alle mulige andre!

Taler 1 (Liv):
feministisk forum håber, at de, der kunne finde på at stille denne type spørgsmål, har fået dem besvaret fyldestgørende. Ønsker man mere information, kan man klikke sig ind på vores hjemmeside http://www.feministiskforum.dk, hvor man også kan lette sit hjerte til vores debatforum, hvis man tilføjer "kon-nok" til sidst.
Endelig kan man kontakte os på feministiskforum@hotmail.com.Forsiden - Hvem er vi? - Synspunkter - Kalender - Bøger - Film - Links
feministiskforum@feministiskforum.dk