Introduktion til feministisk forums workshop på kvindernes internationale kampdag 8. marts 2000 i Diamanten

Velkommen til! Vi er glade for, at så mange er mødt op for at tage aktiv stilling!
Først vil jeg fortælle lidt om feministisk forum. Vi er en forholdsvis nystartet debat- og arbejdsgruppe, hvor medlemmerne er kvindelige studerende eller tidligere studerende fra forskellige universiteter og studier. Det er ikke et krav, hverken at være kvinde eller studerende, for at være med, men sådan er det lige nu.

Vi er meget glade for invitationen til at komme her i dag og være med til at diskutere ligestilling. Vi har nogle gange haft lidt indtryk af, at der er nogle der forventer, at vi kan komme med helt nye vinkler på ligestillingsdiskussionen, og at vi står for noget helt andet end de mere etablerede ligestillingsfora. Det gør vi ikke nødvendigvis. Vi mener, at der stadig er mange af de samme ting at slås for, som kvinder har måtte slås for gennem århundreder i forhold til magt, status, løn, politisk repræsentation o.s.v. Når det er sagt, har forskellige kvinder (og mænd) naturligvis forskellige tilgange til diskussionen om ligestilling. Vi mener, at køn ikke bare er noget, vi har, men noget, vi bliver tillagt, og som vi selv tillægger os. Køn er foranderligt og dermed politisk!

Vi synes ikke, at det er et problem, at forskellige mennesker har forskellige tilgange til ligestillingsdebatten, det er tværtimod frugtbart og genererende for diskussionen, at vi netop også er forskellige som mennesker. Derfor har vi valgt at lave en aktiv workshop, der kræver jeres deltagelse. Vi håber, at vores forskellige tilgange til diskussionen kan medvirke til, at vi alle sammen går her fra i dag og synes, at vi er blevet lidt klogere og får inspiration til at arbejde videre med ligestilling.

Vi vil gerne have, at I om lidt tager stilling til, hvor I mener, at ligestilling er vigtigst at arbejde for: Er det på arbejdsmarkedet, i privatlivet, i det politiske liv eller i det offentlige rum? Vi har opdelt lokalet, således at hver af disse temaer hører til et bestemt sted. Når jeg er færdig med denne introduktion, skal I gå hen til det hjørne, hvor I er mest enige med udsagnet. Derefter har I en halv time til at diskutere jeres holdning. Der ligger gule sedler/post-it på bordene, som I må bruge til at skrive udsagn ned på, og som kan hænges op på flip-over’ne. Når denne workshop er færdig, samler vi de forskellige bidrag fra jer og arbejder videre med dem. I vil også finde forskellige udsagn på plakaterne i de enkelte hjørner, som I kan lade jer inspirere af i diskussionen. Når den halve time er gået, tager vi en fælles opsamling og efterfølgende debat.

Dette var ordene her fra – nu er det jer, der skal tage stilling. Er det vigtigst at arbejde for ligestilling på arbejdsmarkedet, i privatlivet, i det politiske liv eller i det offentlige rum?Forsiden - Hvem er vi? - Synspunkter - Kalender - Bøger - Film - Links
feministiskforum@feministiskforum.dk