København, 16. januar 2002


Kære Henriette Kjær,

Videnscenter for Ligestilling har haft et års tid til at sætte fokus på debatten om kønsligestilling. Med centrets oprettelse signalerede Danmark, at vi tager ligestillingsproblematikken alvorligt, og vi fik en uvildig instans, etableret ved lov, til at tilvejebringe information og skabe debat om ligestilling.

Derfor undrer det os, at centret står på regeringens liste over institutioner, der skal nedlægges.


Et uheldigt signal
Vi synes, det er et meget uheldigt signal at sende. For det første overtager Danmark til sommer formandskabet for EU. Mainstreaming - integration af et ligestillingsperspektiv - er både vedtaget som princip med Ligestillingsloven maj 2000 og er tillige på dagsordenen i EU. For det andet er der hidtil blevet set op til Danmark som foregangsland på ligestillingsområdet. Hvorfor sætte denne position over styr nu?


Hvorfor er det vigtigt at have et Videnscenter?
Fordi der er brug for en uvildig vidensproducerende instans, som kan samle eksisterende viden, skabe ny viden samt analysere og kommentere status quo. At nogle af centrets aktiviteter overføres til et ligestillingskontor under Socialministeriet, som du foreslår, er derfor ikke en hensigtsmæssig kompensation for en nedlæggelse af centret. Det er vigtigt, at der fortsat produceres uafhængig og nuanceret viden. På trods af formel ligestilling er der stadig en mængde uforklarlige barrierer i forhold til eksempelvis ligeløn, kvinders politiske repræsentation og andre kønsspecifikke uligheder. Barrierer som ikke blot handler om individuelle valg, men om mere overordnede samfundsmæssige strukturer.


Lad os fortsætte med at sætte ligestilling på dagsordenen - helt nede på jorden
Videnscentret har været med til at sætte (u)ligestilling mellem kønnene på dagsordenen - både via pressen og ved forskellige arrangementer. At centrets medarbejdere har skabt ny anvendelses-orienteret viden og fungeret som konsulenter har givet en mulighed for at koble teori og praksis

I samarbejde med Videnscenter for Ligestilling har feministisk forum bredt debatten om køn, seksualitet og ligestilling ud til unge over hele landet. Med støtte fra Videnscentret har vi planlagt og gennemført "Køn Nok?", hvor vi besøgte gymnasiale uddannelser fra Nørre Sundby til Nakskov og diskuterede med de unge. Det er ikke til at forudsige, hvor mange af de flere tusinde elever, vi mødte, der vil blive henholdsvis skifteholdsarbejdere og karrierekvinder. Men de deltog engageret i debatten. Uden Videnscentret som sponsor ville vi ikke have haft mulighed for at nå så bredt ud.

"Køn Nok?" er et af de mange initiativer, der når ud til flere målgrupper. Af andre initiativer kan vi nævne Videnscentrets undervisningsmateriale til Folkeskolens ældste klasser og til sprogcentre - eller deres projekt om mainstreaming i samarbejde med KAD.

Som minister for ligestilling og ansvarlig for området vil vi kraftigt opfordre dig til at genoverveje dit forslag om lukning af Videnscenter for Ligestilling. Der er fortsat brug for et debat- og vidensskabende center, der sætter fokus på den manglende ligestilling mellem kønnene.

Med venlig hilsen

feministisk forum

Mette Liv Mertz, cand.mag., software localizer
Nina Banerjee, stud.scient.soc.
Mette Fink-Nielsen, cand.scient.soc., konsulent
Karen Berg Hansen, multimediedesign-studerende
Charlotte Gerhauge, cand.scient.pol.
Eva Thorsen, cand.mag.
Nauja Kleist, cand.mag., redaktør
Eva Leisner, cand.scient.pol.
Leonora Christina Skov, stud.mag.art.
Bettina Rother, studerende
Rikke Andreassen, cand.mag., ph.d. studerende
Sofie Carsten Nielsen, stud.scient.pol.
Lisa Cassina, cand.scient.pol.
Julie Breinegaard, stud.scient.ant.
Sissel Lea Nielsen, stud.scient.ant.Forsiden - Hvem er vi? - Synspunkter - Kalender - Bøger - Film - Links
feministiskforum@feministiskforum.dk