Kulturudvalget
Folketinget, Christiansborg
1240 København K

København d. 9. marts 2001
Vedr. møde i folketinget d.23. januar 2001, ang. B65 (Forslag til folketings-beslutning om forbud mod udsendelse af porno på betalingsfri tv-kanaler).

Efter at have læst de forskellige argumenter for ikke at gribe ind overfor hard-core porno- udsendelserne på Kanal København, efterlades der nogle meget vigtige ubesvarede spørgsmål, som jeg og en gruppe af andre, med interesse for sagen, finder det yderst relevant at få besvaret.
Hvordan kan man sige at det er forældrenes ansvar, at børnene ikke ser udsendelserne?
Hvis man forestiller sig at forældrene sørger for at deres børn, evt. via koder, ikke kan se programmerne, hvordan vil man så forhindre, at den nemme og ganske gratis adgang til at optage disse film (som jo er muligt i op til 5 timer nogle dage), ikke bliver misbrugt af andre børn, hvis forældre ikke tager så tungt på deres børns udvikling (se kopi nr. 1 og 5).
Ud over de "almindelige" familiers børn, findes der grund til at tro, at der vil være endnu større chance for påvirkning af de børn, som kommer fra familier med omsorgssvigt (som der jo er et stigende antal af her i landet).
Børn og unge kan ganske gratis, uden at bruge en øre af deres lommepenge, optage, sælge eller videregive disse film til børn, hvis forældre ikke ønsker, at deres børn skal oplæres til den seksualitet som vises filmene (f.eks. én kvinde der har samleje med 2 mænd på én gang, eller bliver brugt af op til 5 mænd efter tur), for blot at nævne nogle eksempler. Et andet eksempel, som specielt vedrører unge, kunne være, at man ikke ønsker at ens børn skal få den opfattelse, at det som vises i filmene er normalt, f.eks. at mænd blot skal penetrere så meget som muligt i kvindekroppen, selv når det drejer sig om en ung kvindes første møde med en mand, som en af filmene viser (denne film må da af indlysende grunde høre under opfordring til voldsporno!)
At man kan bruge vores regel om ytringsfrihed som argument for at sende pornofilm gratis og ukodet i 5 timer, er vel noget ude af proportion med de øvrige regler og bestemmelser, som man har for sundhedsskadelige produkter. Der er jo ikke tale om at forbyde selve salget af pornofilm i butikker, men simpelthen at begrænse den dårlige påvirkning af børn og unge, som påviseligt finder sted (se kopi nr.1 og 3). Herudover må man vel også overveje hvilke signaler man i Danmark ønsker at udbrede i så store mængder som tilfældet er, og herved give signal til børn og unge/andre om, at det er dette "normal-billede" af seksualitet, som vi ønsker at mennesker skal oplæres til.
At sige at børn/unge blot må lære at forholde sig til det, er efter vores mening en helt urimelig laissez faire-politik, som i hvert fald ikke tager hensyn til de unge der evt. mangler støtte til at få større indsigt i tingene, eller som evt. overhovedet ikke er i stand til at give udtryk for, at de er i tvivl om hvorvidt denne form for seksualitet, som vises i filmene, er rar eller normal. Selvom det "normale" har vide grænser, kan man jo f.eks. spørge psykologerne om deres erfaring med at interviewe de omtalte børn. Eller hvorfor så mange kvinder nægter at se de pornofilm som deres mænd vil se.
De mennesker der har betalingskanaler, hvor der sendes hard-core pornofilm, kan måske ikke altid overvåge deres børn, som evt. optager disse film, men disse kanaler sender i det mindste kun den slags film i et par timer om dagen (ca. 2 dage om ugen). Det er altså noget nemmere for forældre at overvåge deres børns pornokiggeri på disse kanaler, mod de 4-5 timer x 2 dage om ugen, som Kanal København sender.
Så chancen for at børn/unge ser disse film, bliver endnu større ved at Kanal København sender disse film gratis og ukodet hver uge (se i øvrigt kopi nr.5).
Tænker man overhovedet ikke bl.a. på den § ( § 10 — om reklamer i lokal-tv), hvor der står : " De må ikke underminere forældrenes autoritet og ansvar".

Hvordan kan man drage sammenligninger med EU’s retningslinier, og sige, at når blot vi sender det efter kl.24, så holder vi reglerne?
Findes der tilsvarende europæiske tv-stationer der, som Kanal København, sender ukodet, ucensureret hard-core porno i 5 timer ganske gratis?
Man har jo heller ikke uhindret adgang til at se spiritus- og tobaksreklamer i timevis, for her er der jo også tale om mulige skadevirkninger, selvom varerne kan købes i Danmark.
I EU er der af Parlamentet givet opfordring til at fastlægge et selvreguleringskodeks for tv-selskaberne i Europa, da man alvorligt tænker på at gøre så meget som muligt for at beskytte børn og unge. Men i Danmark går man åbenbart den stik modsatte vej, og gør det nemmere for børn og unge at se pornofilm, ved at tillade de mange timer på Kanal København ganske gratis hver uge.
Hvem har egentlig mest gavn af dette?

Der fremføres ofte som synspunkt, at børnene jo alligevel kan se porno på internettet, men her skal der jo betales for en stor del af materialet, og i øvrigt giver det en forskel hvad man kan finde på nettet, og så hvad der er blåstemplet og accepteret at danske tv-stationer kan udsende. Heri ligger faktisk et signal om hvad vi anser for acceptabelt overfor børn og unge/andre i Danmark.
Hvorfor vil regeringen støtte udbredelsen af disse film , og give urimelig meget goodwill til pornoproducenterne bag Kanal København’s pornofilm?
Hvorfor skal dette kvindebillede, som udsendes på Kanal København, have lov at give signal til 1/3 af danmarks befolkning, om at sådan må kvinder behandles?
Hvorfor sendes der ikke, som oplysning f.eks., udsendelser der viser at pornofilm langtfra er et billede af hvordan mange kvinder/mænd ønsker at deres seksualitet skal udøves? Eller hvem der tjener mest på disse film, og hvordan mange af modellerne bliver narkoafhængige, misbruges og havner på rehabiliteringscentre, hvis de er heldige og ikke dør først (se kopi nr.10).
Stort set samtlige pornofilm der vises på Kanal København, giver et billede af at kvinder skal oversprøjtes i hovedet og på kroppen, og gerne bruges af op til flere kvinder og hårdtpumpende mekaniske mænd. De giver faktisk et billede af, at det er sådan piger/kvinder nyder det, hvilket jo langtfra ligner virkeligheden (se kopi nr.3).
Som argument for at børn ikke tager skade af porno, fremføres ofte at børn heller ikke bliver
voldspsykopater af at se voldsfilm. Men der er en stor forskel mellem f.eks. volds-og splatterfilm og så pornofilm (se kopi nr.2).
Børn og unge møder normalt ikke grov vold i deres hverdag, og behøver derfor heller at reagere med noget grov vold de evt. har set i en film. Men tilbud og mulighed for seksuelle kontakter er dagligt tilstede, og giver derfor større mulighed for at udleve en situation de evt. har set i pornofilm (se kopi nr. 2 og 3).
Børn og unge ser jo i øvrigt heller ikke noget, der kunne give en slags modvægt til, at seksualitet kan udøves på andre måder, end den der f.eks. vises på Kanal København (se kopi nr.2).
Hvorfor kan man ikke se på, at når der hersker så stor uenighed blandt fagfolk om de skadelige virkninger, som børn og unge udsættes for, så evt. lade tvivlen komme vores børn og unge til gode?
I øvrigt, hvis der er tvivl om hvorvidt forældre kan sørge for, at deres børn får en ordentlig mad-
pakke med i skolen, hvordan kan man så tiltro de samme forældre, at de skulle kunne varetage at beskytte deres børn flere timer i døgnet fra at se hard-core pornofilm på tv?
Man har jo også indført begrænsninger for f.eks. alkohol, hvilket vel må være bevis for, at der er ting som forældre ikke magter at styre selv.


I øvrigt bør pornoudsendelserne på Kanal københavn, måske ses i forbindelse med den øvrige påvirkning som børn og unge udsættes for i Danmark (se kopi nr.4).
De ungdomsblade der gratis bliver lagt ud til folkeskolerne (bl.a. CHILI og Tjeck-magazine), er ofte fyldt med reklamer, hvori indgår vold, stereotype opfattelser af mænd/kvinder samt sex (også som skjulte symboler og opfordringer i reklamer i samme blade (se kopi nr.6,7,8 og 9), samt artikler om hvor nemt og hvor meget man kan tjene ved sex-ydelser osv.
Specielt som kvinde, er det svært at forstå, at der ikke ydes bedre omsorg for piger, da det jo er påvist, at det oftest er piger fra dårlige sociale kår, der havner som prostituerede eller i pornofilm.
Vi mener i hvert fald, at pornofilmene på Kanal København er et dårligt signal at sende til bl.a. børn og unge.
Det er også utroligt svært at forstå den modvilje, der er til at lytte til de mange kvindeorganisationer, der mener at disse gratis pornoudsendelser burde stoppes (porno i det offentlige rum idet hele taget er til debat). Kvinderådet, som har mere end 1 mill. medlemmer (også mænd), har f.eks. klart meldt ud ang. deres mening.
Specielt med den megen ligestillingsdiskussion der er i Danmark, må man undre sig over, at der via Kanal København gives gratis reklame, som fastholder et kvindebillede som "den lykkelige luder"- der finder sig i alt.


Man behøver vel ganske enkelt blot at nævne undersøgelser for almindelige reklamer, der påviste, at en stor del mennesker valgte det de havde set i reklamer, hvis de var i tvivl om hvilket produkt de skulle vælge. Hermed lå billedet automatisk på rygraden. Det burde ikke kræve professor-titler, men blot simpel fornuft, at kunne overføre tendensen fra almindelige reklamer, til behandlingen af kvinder/mænd, udfra hvad man (børn / unge / andre) har set i pornofilmene.
Der er jo faktisk både udenlandske tal og rapporter, samt nyere danske undersøgelser, der viser sammenhængen mellem pornofilm og menneskelig undertrykkelse / vold.
Ifølge oplysninger fra Kristeligt Folkeparti’s Ungdom, har sociologen Edith Hansen påvist en sammenhæng mellem pornografi og vold mod kvinder. Og der findes i øvrigt et klart bevis for, at det i mange tilfælde er dokumenteret, at der er en sammenhæng, f.eks. i det materiale der indgår i undersøgelsen som kan læses i den amerikanske bog "Pornography and Sexual Violence — Evidence of the Links" ( Everywoman, 1988). Her findes udtalelser både fra psykologer og fra f.eks. prostituerede som klart påviser en sammenhæng.
Men pudsigt nok bliver denne sammenhæng pure afvist af folk, som næsten altid har økonomisk
eller nydelsesmæssig interesse i at pornofilm bliver mere udbredte. Uden at de overhovedet omtaler, den gruppe mennesker som bliver uheldigt påvirket (både fysisk og psykisk — gruppevoldtægter, prostitution m.m.).
Man fristes til at tro, at den tilsyneladende berøringsangst der er forbundet med kritik af Kanal København, ikke har noget med "angst for tilbagevenden til snerpetheden" at gøre, men snarere er et udtryk for, hvor lidt frihed vi har til at kritisere ting i vort samfund, som beviseligt påvirker og vildfører en del af samfundets børn og unge/andre.
Vi synes, politikerne burde tænke meget mere, over det signal der sendes, ved at der tilsyneladende ikke er politisk vilje til at tage ordentligt fat om problemet.


Med venlig hilsen
(på gruppens vegne)
Anne-Marie Mikkelsen
Egevolden 186, 2.tv.
2650 Hvidovre


Spørgsmål og budskab i brevet støttes af:
1. "X-reklamer".
( En gruppe der har til formål at stoppe sexistiske og voldelige reklamer).

2. Marianne Larsen, Pornofrit Miljø.

Bilag 1: Oversigt over kopieret materiale (selve materialet kan, med det rette software, beses på Kulturministeriets hjemmeside)

Bilag 2: Spørgsmål til kulturministeren


Forsiden - Hvem er vi? - Synspunkter - Kalender - Bøger - Film - Links
feministiskforum@feministiskforum.dk