Lidt hjælp til Haarder
Af Mette Fink-Nielsen, tilknyttet feministisk forum

Debatindlæg bragt i Information 13. juli 2005

Når sommerferien er ovre, kunne ministeren for ligestilling så ikke tage en snak med sin kollega i Undervisningsministeriet og give ham et indblik i det udmærkede arbejde, som Ligestillingsafdelingen gør i forhold til at mainstreame køn i al offentlig forvaltning?
Når en minister med ansvar for landets skoler kan sige, at der er for mange kvindelige lærere, at mænd er ”fuldstændig fremmede” over for deres følelser, og at drenge ikke kan sætte ord på deres følelser (interview med Bertel Haarder i Information den 11. juli) kunne det så ikke tænkes at have en uhensigtsmæssig kønsmæssig slagside i forhold til hvordan eksempelvis Folkeskolen udvikler sig?
Hvilke værdier der lægges vægt på? Og hvilke kønsstereotypier der opretholdes?
Og hvor var Lindboes og Klingseys arsenal af kritiske spørgsmål? Hvorfor får udsagn om det såkaldte feminiseringsproblem og om mænds væren lov til at stå uimodsagte?


Forsiden - Hvem er vi? - Synspunkter - Kalender - Bøger - Film - Links
feministiskforum@feministiskforum.dk