Forebyg voldtægt
Grethe Preisler burde bruge sin forstand til konstruktive forslag til forebyggelse af voldtægt
Af Sissel Lea Nielsen, stud. scient. anth.

Debatindlæg bragt i Information 29. november 2000

Køn
I debatindlægget "Er forebyggelse af voldtægt kvindens ansvar?" den 11.-12. nov. pointerede jeg, at Det Kriminalpræventive Råds brochure Voldtægt kan forebygges med dens fokus på ændring af kvinders adfærd i forsøget på at forebygge voldtægt, indirekte giver kvinden et medansvar for voldtægt.
Ved at lave en analogi til råd om forebyggelse af trafikulykker, hævder Grethe Preisler den 18.-19. nov., at forebyggelse af trafikulykker i stil med fore-byggelse af voldtægt ville kunne opfattes som de bløde trafikkanters ansvar.
Men kan der sættes lighedstegn mellem trafikofre og voldtægtsofre? I mine øjne er der den afgørende forskel, at trafikulykker oftest skyldes uheld, hvor-imod alle mænd, der begår voldtægt udfører en intenderet handling, som ingen kvinde kan og bør være ansvarlig for. I et forsvar for de i brochuren indeholdte råd til kvinder om, hvordan de kan forebygge voldtægt, argumenterer Preisler yderligere, at "alt andet lige er chancen for at slippe helskindet fra færdsel i det offentlige rum da størst for dem, der holder øjne og ører åbne og bruger for-standen (min fremhævning)".

Skyldfølelse
Men hvordan anvendes brochuren? For et par uger siden talte jeg med en veninde, der umiddelbart efter at hun havde været udsat for voldtægt hen-vendte sig til ét af landets voldtægtscentre. Her fik hun udleveret omtalte brochure, som hun kommenterer således: "Der står i brochuren, at man skal gøre modstand. Det gjorde jeg ikke og følelsen, jeg fik, var skyld". Brochurens budskab synes for denne kvinde at være, at hun kunne have undgået at blive voldtaget, hvis hun havde haft den rette adfærd, eller i Preislers terminologi, hvis hun havde brugt sin forstand. Preislers afsluttende bemærkning, "idiotsikre rummet kan vi jo ikke, og voldsmænd vil vi - ligesom spritbilister nok altid have iblandt os i det offentlige rum", er udtryk for en laden stå til holdning, som legitimerer ligegyldighed over for voldtægt.


Forsiden - Hvem er vi? - Synspunkter - Kalender - Bøger - Film - Links
feministiskforum@feministiskforum.dk