Feminisme i dag og fremtidens udfordringer
Af Rikke Andreassen, ph.d.-studerende og tilknyttet feministisk forum

Oplæg i Dannerhuset 19. februar 2004.

Intro:
Hej – Jeg hedder Rikke Andreassen og er fra FF.
FF er åbent for alle, kvinder som mænd, der bekender sig til feminisme og social konstruktivisme. Og med social konstruktivisme mener vi, at køn er en konstruktion. Vi tror ikke, at der er en indre kvindelighed natur, eller at biologiske forskelle mellem kvinder og mænd er afgørende. Derimod tror vi, at det er hæmmende for den enkeltes muligheder, at der er så mange i DK, der tror på en indre kvindelig kerne, som skulle diktere vores opførsel og vores behov.
FF er ikke en forening eller en organisation men et netværk, det betyder i praksis, at de der er aktive sætter dagsordnen. Vi mødes fast en gang om måneden, og bruger FF som en platform for aktivisme og diskussion. Desuden trækker vi en del på hinanden fagligt og bruger hinandens viden og netværk udenfor vores møder, da der er rigtig mange kompetente kvinder med i FF. Der ligger nogle flyvers rundt omkring, som I kan tager og læse mere om os.

Igangværende projekter og fremtidig feminisme:
Det centrale i vores arbejde er simpelthen at sætte køn på dagsordnen. Et af de største problemer i DK er, at myten om at der er opnået ligestilling lever i bedste velgående, og at flertallet af befolkningen og politikeren tilsyneladende tror på, at det er op til den enkelte kvinde skal at ”tage” sin ligestilling; at det er ”et frit valg” at blive ligestillet. At sætte køn på dagsordnen kan fx gøres ved at være feminist i sin hverdag; ved vedvarende at påpege overfor sine omgivelser, at den nuværende kønsopfattelse og troen på at kvinder og mænd er på bestemte måder virker hæmmende og ikke fremmer ligestillingen. Det kunne også gøres ved, at køn og ligestilling fx blev indarbejdet i alle relevante fag i folkeskolen, ungdomsuddannelserne og på universiteterne.
Jeg mener også, at det er vigtigt at tænke køn og ligestilling bredt: køn, og opfattelsen af køn, skabes jo ikke i et vakuum, men er forbundet med opfattelsen af seksualitet, etnicitet, sociale forhold osv. Man opfattes jo forskelligt som kvinde alt efter om man fx er hvid etnisk dansker eller man er muslim med tørklæde. Vi er nødt til at tænke feminisme og køn bredere både nu og i fremtiden!

Et andet centralt område for FF, er indførslen af en central barselsfond. Da det spiller ind på kvinders karrieremuligheder, løn- og pensionsforhold, at det i 95% af tilfældene er kvinderne, der tager barslen i dette land. FF har sammen med Dansk Kvindesamfund og Kvindeligt Selskab taget initiativ til Barselsordning.dk, der kæmper for oprettelsen af en central barselsfond. Vi mener også i FF, at 3-6 måneder af barslen skal reserveres til faderen eller partneren. Og vi tror ikke på frivillighedens vej, da erfaringerne fortæller os, at mænd ikke tager barselsorlov, selvom de teoretisk set har mulighed for det. Mænds manglende barsel kan selvfølgelig skyldes, at deres løn er højere end kvinders, og det derfor er dyrere for en familie, at manden tager barslen.

En anden sag der står os nær er, at det skal være lovligt for alle, inkl. lesbiske og enlige, at blive insemineret, og at alle skal have ret til at adoptere. Dette er ikke bare et spørgsmål om, at homoseksuelle skal have lige rettigheder, men et spørgsmål om, hvorvidt det er rimeligt at lave et hierarki over, hvem der er egnet som forældre, og dermed om det er rimeligt igen at fremhæve den heteroseksuelle kernefamilie som idealet – et ideal der er udtryk for en heteronormativitet, og heteronormativitet er altså ikke nødvendigvis særlig frigørende. Og så er den nuværende lov, der forbyder lesbiske og enlige at blive insemineret, jo et udtryk for et patriarkalsk samfund, hvor rettigheder tildeles efter om man har en mand – og det mener vi altså bør være alle feministers sag at bekæmpe, ikke bare de enliges eller de lesbiskes.

FF afholdt, i forbindelse med Danmarks formandskab for EU, konferencen ”EU – lige nu” hvor køn og ligestilling i EU-regi blev debatteret. Vi ser i øvrigt gerne, at der i fremtiden i EU oprettes en position som Ligestillingskommissær, og vi er glade for, at køn og ligestilling er indtænkt i den nye EU-forfatning, der jo på det kønspolitiske område er meget progressiv i.f.t. danske forhold – om selve forfatningen så gennemføres er et helt andet spørgsmål.

Endelig er der forhold som den stadigt manglende ligeløn, der jo er et tydeligt bevis på, at myten om ligestilling ikke holder, som vi også mener, det er vigtigt at gøre noget ved.

Vi har pt. gang i en såkaldt Ungdomsgruppe, hvor vi arbejder på at lave en feminisme-konference for gymnasieelever i det kommende efteråret. FF har tidligere stået bag projektet Køn Nok, hvor vi i samarbejde med nogle af mændene bag antologierne Hvordan mand og Pikstormerne tog rundt på danske gymnasier og debatterede køn og ligestilling. Den kommende konference handler ligesom Køn Nok-projektet om at sætte køn på dagsorden. Men den handler også om at få indholdsfyldt feminismebegrebet på ny, så det at være feminist ikke primært er forbundet med negative konnotationer. Så feminisme bliver et begreb, som folk tør tage på sig, fordi vi mener, det har betydning, hvad vi kalder ting, fordi vi tror på, at form skaber indhold!

Så mener vi i øvrigt, at networking er en af vejene frem mod ligestilling, og derfor er vi glade for dette arrangement, og for at der er så mange, der er mødt op – så tak for både arrangementet og tak til alle jer, der er mødt op!


Forsiden - Hvem er vi? - Synspunkter - Kalender - Bøger - Film - Links
feministiskforum@feministiskforum.dk