Giv fædrene mere ansvar
Af Karin Christensen (radikal folketingskandidat og mor) og Louise Witt-Hansen (feminist og far)

Debatindlæg bragt i Information 8. juni 2001

Børneloven er ikke et ubetinget antifeministisk projekt

Børnelov
Information har kraftigt kritiseret den nye børnelov i en række artikler den 2. juni: Loven krænker kvinders ret til at bestemme over deres egen krop og seksualitet. Det gør den også. Men måske er børneloven ikke et ubetinget antifeministisk projekt. Det er ikke ubetinget negativt, at den nye børnelov giver fædre flere rettigheder i forhold til deres børn, hvis det betyder, at de også begynder at tage et meget større ansvar for børnene, end det er tilfældet i dag. Vi vil altså gerne vove det halve moderskab. Vi håber så til gengæld, at fædrene også vil påtage sig de pligter, der følger med rettighederne. "Håber" - for virkeligheden lader en del tilbage at ønske.
Når den nye børnelov tvinger kvinden til at opgive, hvem der er eller kan være far til hendes barn, krænker loven hendes ret til at bestemme over sit eget seksualliv - den krænker mødre. Men loven har sin berettigelse, når den muliggør, at en mand inden for det første halve år af et barns liv, kan få testet, om han er far til et barn, selv om moderen afviser muligheden.
For os at se er det et feministisk projekt at gøre spillerummet for de to køn større, sådan, at det ikke nødvendigvis følger med det at være kvinde, at man skal være MOR, (forkortelsen står som bekendt for Mad, Omsorg, Rede-bygning). Mænd kan godt få lov til at komme ind på MOR-domænet. Ligesom en kvinde skal have lov til at være FAR (forkortelsen står for Fodbold, Arbejds-narkomani, Respekt). Dermed ikke sagt, at det er betydningsløst, at kvinden bærer barnet i ni måneder. I graviditeten er barnet en del af kvindens krop, og så længe barnet er det, skal kvinden have andre rettigheder i forhold til det end faderen. Om en kvinde f.eks. skal have abort eller ej, kan ikke være en fælles beslutning. Kvinden har det sidste ord - det er hendes krop! Når navlestrengen er klippet, må kvindens større ret i forhold til barnet dog ophøre. Efter fødslen må det være muligt at gøre forskellen på mor-rollen og far-rollen mindre. Mor og far må ideelt set bære ansvaret for barnet ligeligt.

Nye familieformer
I dag er der nye familieformer - familier hvor forældrene har samme køn, eller familier med kun én forælder etc. Vi er åbne over for andre familieformer, og derfor problematiserer vi også, hvilke privilegier det biologiske moderskab giver kvinden. Vi mener, at når barnet er født, så har mor og far ligelig andel i barnet. Og så må de også have de samme rettigheder.
Men hvorfor skal mænd have flere rettigheder, når de ikke reelt tager det medfølgende ansvar? Debatten om barselsorlov er et godt eksempel: Vi har svært ved at give nogen rettigheder fra os som kvinder, når nogle mænd ser det som en krænkelse af deres personlige frihed, at de får ret til at have tre måneders samvær med deres børn. Den slags argumenter giver os lyst til at sætte hælene i og sige, at vi godt kan klare børnene selv. Den indstilling kan dog komme til at cementere kønsrollerne, hvor kvinder er mødre med alt, hvad dertil hører af blevask, amning og omsorg.
For kvinder har den biologiske faktor, at de føder, en stor konsekvens i forhold til deres rettigheder over for børnene. Derfor synes vi også, at mænd har ret til at teste deres biologiske binding til et barn. Men det er ikke det samme, som at kvinden har pligt til at oplyse, hvem der er far til barnet. På det punkt, burde børneloven ændres. Statsligt principrytteri i intimsfæren er ikke til gavn for nogen.
For os er målet for kvinder, at moderegenskaber f.eks. omsorg værdsættes mere, og at de ikke pr. definition er bundet til kvinden. Vi ønsker os, at flere mænd var mødre og flere kvinder fædre - om man så må sige.
Mændene må gerne få andel i det biologiske moderskabs forpligtigelser. Vi håber flere mænd vil tage at større ansvar for børnene - med den nye børnelov har de fået nogle rettigheder, så er det spændende om de også kan leve op til ansvaret.


Forsiden - Hvem er vi? - Synspunkter - Kalender - Bøger - Film - Links
feministiskforum@feministiskforum.dk