Der er serveret!
Links
På denne side finder du links til andre hjemmesider, der beskæftiger sig med kønsrelaterede emner. God fornøjelse!


De politiske:
FN har forskellige hjemmesider, der omhandler kvinder. På
Womenwatch kan du finde statistisk materiale, information om Beijing+5 og om FN-aktiviteter relateret til kvinder og udvikling. Der er også links til arbejdsgrupper under FN, CSW, CEDAW og Unifem.

Europarådets ligestillingsenhed


Ligestillingsministeren. Her er ministerens taler, artikler, pressemeddelelser og statistik. Desuden forefindes her en underside, Ligestilling i Danmark, med kommuner og amters hovedresultater i ligestillingsbestræbelserne.

Statistik om kvinder og mænd. Danmarks Statistik og Ligestillingsministeriet har i fællesskab udarbejdet dette website, der byder på kønsspecifikke statistikker.

Ligestillingsnævnets hjemmeside kan du klage over tilfælde af kønsdiskrimination. Deltag i vores kampagne og send en klage, hvis du f.eks. støder på et stillingsopslag, der alene efterspørger et bestemt køn.

Det nu hedengangne Videnscenter for Ligestilling er genopstået som Center for Ligestillingsforskning.


Kvinderådet er Danmarks største kvindeorganisation. Den er en paraply for kvindeforeninger og andre organisationer, der arbejder for at sikre kvinders rettigheder og indflydelse overalt i samfundet.


Organisationerne:
Center for Kvinde- og Kønsforskning er ikke nogen organisation, men derimod et center under Institut for Nordisk Filologi på Københavns Universitet. Her kan du følge kurser, der specifikt omhandler køn.

European Women’s Lobby er den største ikke-statslige organisation i EU, der arbejder med kvinderelaterede spørgsmål. Her er også links til Europaparlamentet og Kommissionen.

Dansk Kvindesamfund er en stor dansk interesseorganisation, der arbejder tværpolitisk for at forbedre kvinders vilkår. På deres hjemmeside finder du bl.a. artikler og analyser, dansk data om ligestilling, og information om legater.

KVINFO er et bibliotek og center for information om kvinde- og kønsforskning. På siden er adgang til bibliotekets database, og du kan læse FORUM, som er Kvinfos udmærkede og gratis webmagasin. Endelig kan du læse om mentornetværket og den usynlige succes.

Selskab for ligestilling (tidligere Kvindeligt Selskab)
er en landsdækkende kønspolitisk forening, der gennem debatarrangementer samt mundtlige og skriftlige indlæg i den offentlige ligestillingsdebat ønsker at reagere mod forhold, hvor der ikke er ligestilling.

edu-art
er en projektgruppe, der opfordrer piger og kvinder til at lege sig frem til viden om computere og informationsteknologi, igennem fælles oplevelser med computerspil. De var blandt feministisk forums samarbejdspartnere 8. marts 2006.

KRAN er en feministisk, socialistisk, revolutionær, separatistisk, idealistisk, queer-politisk, optimistisk gruppe, der arbejder på at gøre verden til et bedre sted at være. De var også medarrangører af "Feminisme i øjenhøjde"-arrangementet 8. marts 2006.


FEMINISTISKE FORÆLDRE. Er du en feministisk forælder? Brug dette site til at dele viden, erfaringer og holdninger med andre feministiske forældre. Hent inspiration og materialer til brug i din dagligdag.

Kritiske muslimer arbejder for en rationel, dynamisk og åben koranforståelse, der forsøger at finde og bruge sine moralske, filosofiske, politiske og spirituelle værdier: lighed for alle uanset køn, race, nationalitet, social status eller religion. De var også med os i PH Cafeen 8. marts 2006.

loli.dk er LO-fagbevægelsens portal om ligestilling. Her finder du nyheder, viden, værktøjer og underholdende features.

Foreningen for Kønsforskning i Danmark. Her er information om foreningen og links til de forskellige centre for kønsforskning i Danmark.

Koordinationen for Kønsforskning er et særligt forskningsinitiativ under forskningsstyrelsen. Koordinationen varetager landsdækkende koordinering og information om kønsforskning i Danmark. 

NeMM er et forskningsnetværk, der samler og understøtter forskere i Danmark, der beskæftiger sig med mænd og maskuliniteter under forandring belyst i et mangfoldigheds-, ligestillings- og/eller frigørelsesperspektiv.

NIKK er det nordiske institut for kvinde- og kønsforskning, som finansieres af Nordisk Ministerråd. Her er gode artikler, statistisk materiale om ligestilling i Norden, oversigter over konferencer og et nyhedsbrev, som kan downloades.


Diverse:
www.bang.a.se
er et svensk onlinemagasin, der integrerer både køn, seksualitet og feminisme. Findes også i trykt udgave.

www.bleck.org - ditto.

www.darling.spray.se er en sjov svensk hjemmeside for unge feminister.

Fett
er et nyt norsk onlinemagasin, der "v
il revitalisere feminismen og udforske dilemmaerne, videreudvikle teorien, skærpe argumentationen, identificere de vigtigste kampsager og opildne til handling, når det er nødvendigt".

På hjemmesiden Disgruntled Housewife kan man bl.a. føje eventuelle fusere blandt ens (tidligere) mandlige bekendtskaber til den såkaldte "Dick List", debattere med andre besøgende og stille spørgsmål til brevkassen Queenie.

www.heartlessbitches.com er et frirum for alle, der af og til kan have brug for at slippe deres indre sure kælling løs.

Next Genderation er et internationalt netværk for unge progressive feminister og kønsforskere, udsprunget ved Universitetet i Utrecht.

Soroptimist International
er en upolitisk international serviceorganisation bestående af kvinder, som har en videregående uddannelse og har opnået nøglepositioner i deres virksomhed eller på deres arbejdsområde.

Theory.org er en fremragende ressource, hvis man har behov for at vide noget om socialkonstruktivisme, Butler, Foucault og co. i en fart.

Webgrrls har information om kvinder og IT.

WIFT har information om kvinder inden for film og TV.

www.feminist.com er en amerikansk hjemmeside, hvilket den bærer præg af. Der er en boghandel, artikler, taler og links.


Link til flere links:
Her finder du en omfattende liste med 5000 biografiske referencer, 600 internetlinks, materiale om feminisme i 130 lande samt dybdegående profiler af 80 internationalt kendte feminister.


feministisk forum anbefaler også
- Udvalgte Arrangementer: Kalender
- Udvalgt læsestof: Bøger
- Udvalgte film


Forsiden - Hvem er vi? - Synspunkter - Kalender - Bøger - Film - Links
feministiskforum@feministiskforum.dk