feministisk forum er en debat- og arbejdsgruppe. Vores udgangspunkt er en konstruktivistisk tilgang til køn. Om vi er født med en kvinde- eller mandekrop behøver ikke at betinge, hvem og hvad vi er. Køn er foranderligt, og vi ønsker at gøre op med stereotype forestillinger om køn, som kan virke begrænsende på os og skabe uligheder mellem mænd og kvinder. Vores drøm er et samfund, hvor vi har mulighed for at leve som mænd og kvinder på flere forskellige måder.

                                                        
                                                         

Kontakt: feministiskforum@feministiskforum.dk.